Sammen finner vi løsningen.

Vi leverer veistål til veivedlikehold og brøyting.

Vi produserer egne produkter for arbeidsredskaper som sveisegrinder (hurtigfester), mellomtenner for tannskuffer, steinriver for riving/pløying av mark, sjøbunn/fjære etc.

Vi leverer skjærstål, sliteribber og slitestål for skuffer, skuffefronter og skuffebunner.

© Hålogaland Industrier